Senator

مدل دستگاه :

مدل : C.C.K                    کد : P130

خصوصیات دستگاه :

دستگاه C.C.K
با مشخصات:
– 6مرحله فول دارای شیر برقی و شیرمیکسر
– شاسی پلاستیکی گیج بزرگ
– فیلتر 1و2و3 درجه۱
– مخزن خانگی ایران
– شیرمصرف اهرمی