Senator

مدل دستگاه :

مدل : aqua life                    کد : P131

خصوصیات دستگاه :

دستگاه آکوالایف
با مشخصات:
– 6مرحله فول دارای شیر برقی و شیرمیکسر
– شاسی فایبرگلاس گیج بزرگ
– فیلتر 1و2و3 درجه۱
– مخزن خانگی ایران
– شیرمصرف اهرمی